Saikyou No Kurokishi, Sentou Maid Ni Tenshoku Shimashita